Galicia: A Xunta aproba o decreto polo que se ofertan 446 prazas para as oposicións a mestres e inspectores no ano 2015.

A oferta de emprego público convocada pola Conselle ría de Cultura e Educación cobre todas as especialidades de mestres, agás a de francés

O número de prazas esgota o 50% da taxa de reposición permitido polo Goberno central

Este contenido no permite comentarios.